מקדם לעין || עיונים בפרק ‘חלק’ – סט 2 כרכים

110.00

מהם יסודותיה של אמונת ישראל? מהי משמעותם הקיומית של עיקריה? מהו אופיים של
ימות המשיח?

דומה שאם נחפש את ראשיתה של “מחשבת ישראל” – נמצא אותה בפרק ‘חלק’ שבמסכת
סנהדרין. לפרק זה שמור מקום של כבוד בספרות האגדה: בו מרוכזים יסודות האמונה של
היהדות, ואליו צירף הרמב”ם את הניסוח של שלושה־עשר עיקריה. הרוח הגדולה של חז”ל
מפעמת בו מתחילתו ועד סופו, והוא ראוי ללימוד מעמיק ויסודי.

הדיון התלמודי מרחיב את הדעת למחוזות לא צפויים, שבהם Hחושף הרב אורי שרקי מכמנים
ועומקים מפתיעים ונוקבים, המקיפים עולם ומלואו, עם ואדם. הספר שלפניכם, מִקֶּדֶם לָעָיִן,
יונק ממסורת האגדה היהודית לדורותיה, ובאופיו העכשווי הוא מאיר את דברי התלמוד
מזווית ישנה־חדשה, השוזרת למסכת אחת את התיאולוגי עם הפוליטי, היהודי עם האנושי,
והמטפיזי עם ההיסטורי.

בסגנונו הייחודי ובלשון השווה לכל נפש, פותח הרב שרקי שער בפני הקורא בן־זמננו אל
חוכמת ישראל וצפונותיה, ומצטרף למאמץ הדורות לרדת לעומקם של דברי רבותינו, מוסרי
האמונה מימות הנביאים והלאה, ולהפיק מהם הדרכה למחשבת דורנו.

סוג כריכה: קשה
מס’ עמודים: 720
מימדים (ס”מ): 23.5 × 16
שפה: עברית
שנה: תשפ”א
מסת”ב (ISBN): 978-965-7466-10-0
קובץ טעימה: חלק א
חלק ב